არქივი

სიახლეები

საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური ონლაინ კონფერენცია „ჯანმრთელობა და სპორტი“ - ინსტრუქ ..

საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური ონლაინ კონფერენცია „ჯანმრთელობა და სპორტი“   საქართველოს ფიზიკური აღ...

2020-11-28
..

მძიმე ეპიდემიოლოგიური  მდგომარეობიდან გამომდინარე, სპორტის უნივერსიტეტში ყველა პრაქტიკული მეცადინეობა(თეორიული ნაწი...

2020-11-25
 საერთაშორისო კონფერენცია „სპორტი და ინოვაციები“ ..

სპორტისა და ინოვაციების მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ბუდაპეშტის ფიზიკური აღზრდის უნივერსიტეტისა და  ბალ...

2020-11-24

გალერეა

არქივი

პარტნიორებიგამოცდების ეროვნული ცენტრი

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი

ქართული სპორტი


მწვრთნელთა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი