საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები, რომელთა შრომებსაც მაღალი სამეცნიერო ღირებულება გააჩნიათ და იძებნებიან Scopus-ის ბაზაში
საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები
XXII საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესი ,,ოლიმპიური სპორტი და სპორტი ყველასათვის" მასალები