/ სტუდენტებისთვის / სასწავლო ცხრილები

სასწავლო ცხრილები

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

 

ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია - ბაკალავრიატი

2019-2020 წლის გაზაფხულის (II) სემესტრის სასწავლო ცხრილები

I კურსი, I ჯგუფი

I კურსი, II ჯგუფი

I კურსი, III ჯგუფი

I კურსი, IV ჯგუფი

I კურსი, V ჯგუფი

 

II კურსი, I ჯგუფი

II კურსი, II ჯგუფი

II კურსი, III ჯგუფი

II კურსი, IV ჯგუფი

II კურსი, V ჯგუფი

 

III კურსი, I ჯგუფი

III კურსი, II ჯგუფი

III კურსი, III ჯგუფი

 

ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია - მაგისტრატურა

2019-2020 წლის გაზაფხულის (II) სემესტრის სასწავლო ცხრილი

I კურსი

 

მწვრთნელთა ფაკულტეტი

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი) - ბაკალავრიატი

2019-2020 წლის გაზაფხულის (II) სემესტრის სასწავლო ცხრილები

I კურსი I ჯგუფი

I კურსი II ჯგუფი

I კურსი III ჯგუფი

I კურსი IV ჯგუფი

 

II კურსი I ჯგუფი

II კურსი II ჯგუფი

II კურსი  III ჯგუფი

 

III კურსი I ჯგუფი

III კურსი II ჯგუფი

III კურსი III ჯგუფი

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი) - მაგისტრატურა

2019-2020 წლის გაზაფხულის (II) სემესტრის სასწავლო ცხრილი

I კურსი

 

სპორტის მენეჯმენტი - ბაკალავრიატი

2019-2020 წლის გაზაფხულის (II) სემესტრის სასწავლო ცხრილი

I კურსი

 

სპორტის მენეჯმენტი - მაგისტრატურა

2019-2020 წლის გაზაფხულის (II) სემესტრის სასწავლო ცხრილი

I კურსი