/ სტუდენტებისთვის / საგამოცდო ცხრილები

საგამოცდო ცხრილები

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საგამოცდო ცხრილები

მწვრთნელთა ფაკულტეტი

 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

 

სპორტის მენეჯმენტი

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 60 კრედიტიანი პროგრამა