/ აბიტურიენტებისთვის / იხილეთ განრიგი და ნორმატივები საერთო ფიზიკურ მომზადებაში

იხილეთ განრიგი და ნორმატივები საერთო ფიზიკურ მომზადებაში