/ მწვრთნელთა ფაკულტეტი / საგამოცდო ცხრილები

საგამოცდო ცხრილები

მწვრთნელთა ფაკულტეტი

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილები

 

ბაკალავრიატი - მწვრთნელი

 

მაგისტრატურა - მწვრთნელი

 

ბაკალავრიატი - სპორტის მენეჯმენტი

 

მაგისტრატურა - სპორტის მენეჯმენტი

 

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამა