/ ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი / საგამოცდო ცხრილები

საგამოცდო ცხრილები

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილები

 

ბაკალავრიატი

 

მაგისტრატურა

 

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა