/ მწვრთნელთა ფაკულტეტი / 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი

2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი

I კურსი

II კურსი

III კურსი

IV კურსი

 

სპორტის მენეჯმენტი (ბაკალავრიატი)

I კურსი

II კურსი

III კურსი

IV კურსი

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მაგისტრატურა)

I კურსი

 

სპორტის მენეჯმენტი (მაგისტრატურა)

I კურსი

 

მასწავლებლის მომზადების პროგრამა