/ ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი / 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი

2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი

I კურსი

II კურსი

III კურსი

IV კურსი

 

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა

 

მაგისტრატურა