სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ 22/05/2020
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ გადაწყვეტილება N12
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N67
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N68
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N69
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N70
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N117
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის თვითშეფასების ფორმა