სპორტის უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები - 2016
სპორტის უნივერსიტეტის მწვრთნელთა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები - 2020