/ სიახლე / საერთო სამაგისტრო გამოცდა - შეფასების ზოგადი კრიტერიუმები, მაქსიმალური და მინიმალური ქულები, სა...

საერთო სამაგისტრო გამოცდა - შეფასების ზოგადი კრიტერიუმები, მაქსიმალური და მინიმალური ქულები, საგამოცდო დროის ხანგრძლივობა

გთავაზობთ 2020 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის შეფასების ზოგად კრიტერიუმებს.
გაეცანით 2020 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის თითოეული ნაწილის მაქსიმალურ და მინიმალურ ქულას, ასევე საგამოცდო დროის ხანგრძლივობას. 
 
წყარო: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი