/ სიახლე / საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი...

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

მწვრთნელთა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია 28-29 აპრილი