/ სიახლე / 28-29 აპრილს პირველად უნივერსიტეტის ისტორიაში ჩატარდა მწვრთნელთა ...

28-29 აპრილს პირველად უნივერსიტეტის ისტორიაში ჩატარდა მწვრთნელთა

ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებლთა სამეცნიერო კონფერენცია ონლაინ რეჟიმში. კონფერენციაშ, რომლის თემა იყო „თანამედროვე სპორტი და მისი პრობლემები საქართველოში“,  მონაწილეობა მიიღო  21  პედაგოგმა, რომლებმაც თავიანთ მოხსენებებში განიხილეს სპორტის სფეროში არსებული პრობლემები და მათი აღმოფხვრის გზები.