/ სიახლე / დასრულდა აბიტურიენტთა რეგისტრაცია   2020-2021 სასწავლო წლისათვის...

დასრულდა აბიტურიენტთა რეგისტრაცია   2020-2021 სასწავლო წლისათვის

დასრულდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების მონაწილეთა რეგისტრაცია. სპორტის უნივერსიტეტის 256 ადგილზე სულ დარეგისტრირდა 840 აბიტურიენტი, რომლებიც სპეციალობების მიხედვით ასე გადანაწილდა:

  1. ქართული ენის ერთწლიანი პროგრამა - 81;
  2. ბიზნესის ადმინისტრირება - 218;
  3. ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია - 231;
  4. ფიზიკური აღზრდა და სპორტი(მწვრთნელი) – 310.