/ სიახლე / ...

       პირველი, მეორე და მესამე კურსის სტუდენტებისათვის 2020 წლის 1 ივნისიდან მეცადინეობები სპორტულ დისციპლინებში და სპეციალიზაციებში ჩატარდება უნივერსიტეტის სპორტულ ბაზებზე ცხრილის მიხედვით.

       მე-4 კურსის სტუდენტთა პრაქტიკა განახლდება  1 ივნისიდან შესაბამის ბაზებზე ( დაუკავშირდით პრაქტიკის საერთო ხელმძღვანელს დ. აზალაძეს)