/ სიახლე / WSG-ის უნივერსიტეტის  საერთაშორისო დღეები ...

WSG-ის უნივერსიტეტის  საერთაშორისო დღეები

 

 

WSG-ის უნივერსიტეტის  (პოლონეთის ბედგოსცი) საერთაშორისო საქმეთა ოფისი 8, 15, 22 ივნისს მართავს ონლაინ საერთაშორისო დღეებს  #WeStillGoing.

დრო: 09:00 - 12:00 სთ.

საერთაშორისო კვირეულში მონაწილეობა უფასოა და შეუძლია უნივერსიტეტის ნებისმიერ თანამშრომელს.მონაწილეობის მისაღებად ქვემოთ მოცებული ბმულების საშუალებით უნდა შეხვიდეთ Microsoft Teams პლატფორმაზე.

საერთაშორისო დღეების განრიგი

08.06.2020 - ორშაბათი

09: 00-10: 00 - ვირტუალური გასეირნება ბედგოსცში და WSG-ის უნივერსიტეტის ის მთავარ კამპუსში - https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_ZjQ0ZWNjMDQtNjRhOC00ODgwLTg2OGItZWVhMWNjZjQwOGZl%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25220b94c4fb-3bb7-494d-b392-c79945135c31%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252235362e3f-2a99-4329-8be7-8dcfd047dc63%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5e711137-93e0-42e5-a80e-9f5dc59c9234&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

10: 15-11.30 - ტრადიციები და არდადეგები პოლონეთში -

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_ZWU3YmNjMGItYWU4Yi00MWQ0LWE4YWMtMTJiMGFmYjUwNGVi%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25220b94c4fb-3bb7-494d-b392-c79945135c31%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227738bc0a-6ffe-4dcb-8cef-c01008394daa%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=dd4f0324-af08-474b-ac94-d9becfbe7791&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

11.30-12: 00 - COVID - 19 ევროკავშირში - შედარებითი ანალიზი

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_MGQwZGU1MmMtY2RkNS00YjljLWFkMzgtZWI5ZWZkYTk2Mjhm%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25220b94c4fb-3bb7-494d-b392-c79945135c31%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252290a22d6e-4823-4a6e-b161-6dd141b9fd2b%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0f349145-363a-4ec1-9cb0-8941f7354115&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

15.06.2020 - ორშაბათი

09: 00-10: 00 - უნივერსიტეტის ჩართულობა 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_MmRlZDU0M2MtZDU5NS00NjQxLWE2OWItYzMyOTNkZWRkNzM5%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25220b94c4fb-3bb7-494d-b392-c79945135c31%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252235362e3f-2a99-4329-8be7-8dcfd047dc63%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b0053819-ffcb-4a19-92bf 16078f49e49f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

10: 00-11: 00 -  ბოსტნეულის მწნილი - პოლონური ტრადიციული სამზარეულო

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_MTA5NzA4YTQtNmJkZi00Y2JhLTk4MGItYjFhNjlkOTU4YmFk%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25220b94c4fb-3bb7-494d-b392-c79945135c31%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b0609827-e8bb-4f9a-9df5-ca3a7c55abc7%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=2146b825-26ca-4605-81d9 a50ac85a64f1&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

11.00-12: 00 - ევროპის სოლიდარობის კორპუსი - გამოხატულება პოლონეთში დარჩენის შესახებ 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_YjFjZjFiZGMtNWRjOC00NTRmLTlhZWMtZjNhYTJkNTA2Y2Ux%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25220b94c4fb-3bb7-494d-b392-c79945135c31%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522765feaad-1373-4405-aef2-e459c04f4089%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=aa6c6a39-4e9d-49bd-8869-f9291b8d02ec&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

12.00-12.30 - ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (მხოლოდ რუსული)

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_YTc0NzA2NjctNjY2OC00NzdlLTg4YjctNjUwOGRlNDMyNDkz%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25220b94c4fb-3bb7-494d-b392-c79945135c31%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25229dc3f415-5c00-4731-9890-84d1fb5946b9%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=e4f29914-1bd3-4f00-afd8-d811181fecce&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

22.06.2020 - ორშაბათი

09: 00-10: 00 – WSG-ის უნივერსიტეტის მიმღები ცენტრი

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_ZjA0MTg4YzMtZjBmOS00NTljLWJlNWEtODEyMjdhZmU1MTZi%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25220b94c4fb-3bb7-494d-b392-c79945135c31%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252235362e3f-2a99-4329-8be7-8dcfd047dc63%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=e51898d0-c626-40da-bdae-6571fdf06df6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

10: 00-12: 00 - პოლიტიკური ლიბერალიზმი და ევროკავშირი COVID-19– ის დროს

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_YzM3YTYyN2EtYWI3Yi00NmY0LThmMzQtNGY0MmE3ZGU4MWQ5%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25220b94c4fb-3bb7-494d-b392-c79945135c31%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252230f98877-6fd0-45e8-aff0-9cd36e35b94d%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a848a93e-ee3d-4987-91ac-dd522e42b284&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

უნივერსიტეტის საიტი: http://www.wsg.byd.pl/strona-glowna.1.html