/ სიახლე / საერთაშორისო კონფერენცია (ქუთაისი 2020), „ბავშვთა უფლებები საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრ...

საერთაშორისო კონფერენცია (ქუთაისი 2020), „ბავშვთა უფლებები საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში“.

     2020 წლის 1-2 ოქტომბერს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია (ქუთაისი 2020), „ბავშვთა უფლებები საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში“.

       აღნიშნულ კონფერენციაზე   მოხსენებით გამოვიდა  საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, აკადემიური დოქტორი მამუკა მაღლაკელიძე. თემით „მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტის უნივერსიტეტის საქმიანობაში“.  კონფერენციაზე ასევე მონაწილეობა მიიღო სპორტის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორმა გივი გოგოძემ (ონლაინ რეჟიმში), რომელმაც წარადგინა ორი თემა:"ჰიპოქსია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების წამყვან სპეციალისტთა პრაქტიკული რეკომენდაციები მაღალ და საშუალო მთიან რაიონებში სპორტსმენთა და არასპორტსმენთა მომზადებაში" და “ფიტნესი და ფიზიკური ვარჯიშის მოქმედება ბავშვთა და მოზარდთა ორგანიზმზე”.  

 

          კონფერენციის ორგანიზატორები:

  1. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
  2. აკაკი წერეთლის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტი
  3. Unicef გაეროს ბავშვთა ფონდი