/ სიახლე / ყურადღება!...

ყურადღება!

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში, 2020 წლის 25 დეკემბერს, 16 საათზე, ჩატარდება საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტთა საუნივერსიტეტო   სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია. სამეცნიერო მიმართულებები

 

  • სპორტულ პედაგოგიური მიმართულება;

  • მედიკო-ბიოლოგიური მიმართულება.

 

მოთხოვნები იხილეთ:    ბმულზე