/ სიახლე / გილოცავთ!...

გილოცავთ!

   2020 წლის 28 დეკემბერს,  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის საბჭოს    გადაწყვეტილებით, ჩვენი  უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია 7 წლის ვადით. 

       ვულოცავთ ამ წარმატებას უნივერსიტეტის  აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს, სტუდენტებს, ადმინისტრაციას,  დამსაქმებლებს    და მადლობას ვუხდით გაწეული შრომისთვის.