/ სიახლე / მწვრთნელთა ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამას - „ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)“ - 7 წლიან...

მწვრთნელთა ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამას - „ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)“ - 7 წლიანი აკრედიტაცია მიენიჭა

   2020 წლის 30 დეკემბერს,  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის საბჭოს    გადაწყვეტილებით, ჩვენი  უნივერსიტეტის ფიზიკური  აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია 7 წლის ვადით. 

       ვულოცავთ ამ წარმატებას უნივერსიტეტს    და მადლობას ვუხდით გაწეული შრომისთვის აღნიშნულ პროცესში ჩართულ ყველა ადამიანს.