/ სიახლე / ...

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 

  • შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების მიერ განაცხადის გაკეთების ვადა - 26 თებერვლის ჩათვლით;
  • ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის საბაკალავრო საგანმამათლებლო პროგრამაზე მობილობის შემთხვევაში შიდა სპორტული ტური ჩატარდება 16 და 26 თებერვალს;
  • სტუდენტთა კრედიტების აღიარება არაუგვიანეს 4 მარტისა;
  • სტუდენტების ინფორმირება აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის ან უარის წერილობითი  დადასტურება 11 თებერვლიდან 5მარტის  ჩათლით;

განცხადება

საკონტაქტო ინფორმაცია:

info@sportuni.ge

medicinareabilitacia@gmail.com  ნათია თოლორდავა 551379494

coaches.faculty@gmail.com ნინო ლორთქიფანიძე  577907766