/ სიახლე / კათედრის ხელმძღვანელების არჩევნების გამოცხადების შესახებ...