/ სიახლე / სპორტის უნივერსიტეტში სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები გამოცხადდა...

სპორტის უნივერსიტეტში სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები გამოცხადდა

მიმდინარე წლის 24 თებერვალს გაიმართება სსიპ „ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის“ სტუდენტუური თვითმმართველობის გამოთვისუფლებულ და დამატებით ადგილებზე წევრების არჩევნები. მათი უფლებამოსილება  16 იანვრის N 01-03 ბრძანების საფუძველზე განისაზღვრა მოქმედი სუდენტური თვითმმართველობის დარჩენილი ვადით;

მწვრთნელთა ფაკულტეტიდან სტუდენტების რაოდენობა განისაზღვრა 9 სტუდენტით, ფიზიკური მედიცინისა  და რეაბილიტაციის ფაკულტეტიდნ 5 სტუდენტით.

სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მსურველებმა, საარჩევნო კომისიას უნდა მიმართონ მიმდინარე წლის 6 თებერვლიდან  16 თებერვლის ჩათვლით  (10 დღე) უნივერსიტეტის კანცელარია და წარადგინო  შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. განცხადება;

2.მხარდამჭერ სტუდენტთა 5 კაციანი სია ხელმოწერებით- ფაკულტეტების მიხედვით, რომელ  ფაკულტეტიდანაც იყრის კენჭრს;

3.ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;

4. პირადობის მოწმობის ასლი.