/ სიახლე / სამაგისტრო პროგრამა ფიზიკური აღზრდა და სპორტი აკრედიტებულია !!!...

სამაგისტრო პროგრამა ფიზიკური აღზრდა და სპორტი აკრედიტებულია !!!

         2023 წლის 10 იანვარს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს  გადაწყვეტილებით (N79817), სპორტის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამას „ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)“აკრედიტაცია მიენიჭა 7 წლის ვადით.

      ვულოცავთ ყველას, უნივერსიტეტს, მაგისტრანტებს, პროგრამაში ჩართულ აკადემიურ პერსონალს და უშუალოდ პროგრამის განვითარებაზე მომუშავე ჯგუფს ამ წარმატებას.