/ სიახლე / ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი...

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი

იხილეთ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი