საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2016-12-23

სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტად დავით ბოდაველი იქნა არჩეული

23 დეკემბერს სტუდენტური თვითმმართველობის  N1 სხდომაზე დავით ბოდაველი მეორედ იქნა არჩეული თვითმმართველობის პრეზიდენტად. (იხილეთ სტუდენტური თვითმმართველობის სხდომის ოქმი N1) 


სტუდენტური თვითმმართველობის სხდომის ოქმი N1