2016-11-01

სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება

 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება