საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2016-04-02

ბრძანებები

ბრძანება N 01-28 სსიპ "საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის " სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების დებულების დამტკიცების შესახებ

 

ბრძანება N 01-29 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის" სტუდენტთა თვითმმართველობის არჩევნების გამოცხადების შესახებ

 

ბრძანება 01-30 სსიპ "საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის" სტუდენტური თვითმმართვლობის წარმომადგენლობითი ორგანოს არჩევნების მომზადებისა და ჩატარების უზრუნველსაყოფად საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ