2016-12-22

სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები

სპორტის უნივერსიტეტში სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართა. არჩევნები მშვიდ გარემოში, ყოველგვარი ექსცესების გარეშე, კანონის სრული დაცვით ჩატარდა.


კანდიდატების მიერ მიღებულ ხმათა რაოდენობა შეგიძლიათ იხილოთ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში

 

მწვრთნელთა ფაკულტეტი- კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი

 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი - კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი