საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2018-07-04

ცხადდება კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

ბრძანება N01-40 საქართველოს ფიზიკური  აღზრდისა  და  სპორტის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში     აკადემიურ თანამდებობებზე   კონკურსის გამოცხადების   შესახებ


აკადემიური კონკურსის ჩატარებისა და აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი


აკადემიური   თანამდებობის   მაძიებლის ანკეტა