საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2018-07-18

ცხადდება 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტთა მობილობა

 

ყურადღება: ცხადდება 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის გარე მობილობა შემდეგ პროგრამებზე:


ბაკალავრიატი

1. ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)

2. ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

 

მაგისტრატურა:

1. სპორტის მენჯმენტი

2. ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)

3. ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის  მობილობის ეტაპები და ვადები იხილეთ https://eqe.ge/geo/static/39/Students-Mobility/rules--procedures