საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2018-08-30

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

 

გილოცავთ სტუდენტობას და გისურვებთ წარმატებებს!

 

გაცნობებთ, რომ პირველკურსელთა    აკადემიური   რეგისტრაციის ვადები განისაზღვრა 2018  წლის 3-დან 15  სექტემბერამდე.

 

2018/2019  სასწავლო წელი დაიწყება 17 სექტემბერს.

 

 

რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

ü  პირადობის მოწმობა (ასლი);

ü  წვევამდელის მოწმობა (ასლი) ვაჟებისათვის;

ü  საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა (ატესტატი);

ü  სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი (ასლი);

ü  ორი ფოტოსურათი (3X4) ელექტრონულ ვერსიასთან ერთად;

ü  დაბადების მოწმობის ასლი.

 

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება ნებისმიერ ბანკში შემდეგი რეკვიზიტების წარდგენით: სახაზინო კოდი :709027289