საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2019-01-11

2019 წლის 15 იანვარს დანიშნული სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების გადატანის შესახებ

სსიპსაქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის“   საარჩევნო კომისია

გადაწყვეტილება

2019 წლის 15 იანვარს დანიშნული სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების გადატანის შესახებ

 

ქ.თბილისი                                                                                              11/01/2019 წელი

სსიპსაქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის“ ფიზიკური მედიცინა და  რეაბიიტაციის ფაკულტეტზე სასწავლო პროცესის და საგამოცდო ვადების გადადების საფუძველზე, რაც განპირობებულია გრიპის ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით კომისიის

 

                                                               გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბა

 

სსიპსაქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის“ საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით, ჩანიშნული სტუდენტური თვითმმართველობის  არჩევნები - 2019 წლის 15 იანვარს ნაცვლად,   გაიმართება 2019 წლის 22 იანვარს  10:00 საათიდან 14:00 საათამდე.

 

 

უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე

ხათუნა მიქაუტაძე