საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2019-01-22

22 იანვარს სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართა

22 იანვარს ფიზიკური მედიცინინა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტიდან სტუდენტური თვითმმართველობის მეშვიდე წევრის არჩვნები გაიმართა. შედეგები იხილეთ ოქმში.