საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2019-03-05

კონფერენციას ფსიქოლოგიის, თერაპიის, რეაბილიტაციისა და სპორტული მეცნიერების დარგებში

ნეირომეცნიერების ასოციაცია 2019 წლის 21 აპრილს ატარებს კონფერენციას ფსიქოლოგიის, თერაპიის, რეაბილიტაციისა და სპორტული მეცნიერების დარგებში. კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მეცნიერებსა და პრაქტიკოსებს, რომლებიც მოღვაწეობენ ფსიქოლოგიის, მედიცინის, პედაგოგიკის, ბიოლოგიის/ფიზიოლოგიის, სოციოლოგიისა და სპორტული მეცნიერების დარგებში, და რომელთა ნაშრომებიც უკავშირდება ფსიქოლოგიის სფეროს. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მიბმულ ფაილში.