საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2019-04-18

ცხადდება აკადემიური საბჭოს არჩევნები

ბრძანება სსიპსაქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის“  აკადემიურ საბჭოს არჩევნების დანიშვნის შესახებ