საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2019-05-06

აბიტურიენტების საყურადღებოდ!

 

ყველა აბიტურიენტმა, რომელმაც გაიარა  რეგისტრაცია გამოცდების ეროვნულ  ცენტრში და  აბარებს სპორტის უნივერსიტეტი მწვრთნელთა ფაკულტეტზე,  სპორტულ  ტურში  მონაწილეობისათვის,  აუცილებლად უნდა გაიაროს  რეგისტრაცია, რომელიც  იწარმოებს  2019 წლის 20  მაისიდან  15 ივნისის ჩათვლით  10:00-17:00 საათამდე  (შაბათს 14:00 საათამდე) 

მისამართზე:   თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი 49, პირველი სართული, ოთახი  N101.  (რეგისტრაცია ფასიანია -10 ლარი) 

თანხა მისაღები გამოცდებისათვის უნდა გადარიცხოთ  ანგარიშზე - სახაზინო კოდი : 709027519 

სპორტულ ტურზე რეგისტრაციისათვის საჭიროა შემდეგი დოკუმენტების წარდგენა:

 

ა) პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ) სამედიცინო ცნობა (ფორმა #100);

გ) ორი ფოტოსურათი (ზომა3X4) + CD დისკი

დ) სპორტულ ტურზე მონაწილეობის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი  ქვითარი. 

 


ნორმატივები საერთო ფიზიკურ მომზადებაში