საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2019-06-04

ცხადდება ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის კონკურსი

ცხადდება ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის კონკურსი - აკადემიური საბჭოს დადგენილება N1