საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2019-06-03

წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნების ვადების ცვლილებების შეახებ

ბრძანება 01-56