საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2019-06-12

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებელთა გადამზადების ტრენინგში მონაწილეობის მსურველთათვის

 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ა ც ხ ა დ ე ბ ს     მ ი ღ ე ბ ა ს 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებელთა გადამზადების ტრენინგში მონაწილეობის მსურველთათვის

 

ტრენინგი ჩატარდება 4-7 ივლისს სპორტის უნივერსიტეტის (ყოფილი სპორტის აკადემია , თბილისი ჭავჭავაძის 49) შენობაში, დასაწყისი : დილის 10 საათი

პროგრამა: ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის საგნის  ზოგადი კურსი

პროგრამის ბენეფიციარები:

·          საჯარო სკოლების პრაქტიკოსი მასწავლებლები

·         კერძო  სკოლების მასწავლებლები

·         სკოლაში სპორტის მასწავლებლად მუშაობის მსურველი პირები

 

პროგრამის მოცულობა: 18 საათი

ჯგუფის შემადგენლობა 8-10 კაცი

კურსის ღირებულება 50 ლარი ერთ მსმენელზე

კურსებს წარუძღვება ასოცირებული პროფესორი მანუჩარ დვალი

ტრენინგში მონაწილეობის მსურველებმა გთხოვთ 18 ივნისამდე დარეკოთ ტელეფონზე 599377781 ან მოგვწერეთ ელ.ფოსტაზე dvalitrening@gmail.com