საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2019-07-01

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ! სპორტული ტურის შედეგები

სპორტის უნივერსიტეტის შემოქმედებითი (შიდა სპორტული ტურის) შედეგები (ცხრილში მოცემულმა აბიტურიენტებმა წარმატებით გაიარეს შდა სპორტული ტური)