საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2019-07-04

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა საყურადღებოდ!

 

ოთხშაბათს 10 ივლისს 13:00 საათზე 309 აუდიტორიაში (საკონფერენციო დარბაზი) გაიმართება წარმომადგენლობითი საბჭოს პირველი სხდომა და სპიკერის არჩევნები.

 

5 ივლისის ჩათვლით ახალდარჩეულმა წამომადგენლობითი საბჭოს 3-მა წევრმა უნდა წარმოადგინოს განცხადება საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სახელზე წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერის კანდიდატურის წამოყენების შესახებ .