2016-02-16

ნორმატივები საერთო ფიზიკურ მომზადებაში 2016-2017 სასწ. წელი

ნორმატივები  საერთო  ფიზიკურ  მომზადებაში       2016/201 სასწ. ელი