საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2019-09-09

წარმომადგენლობითი საბჭო

2019 წლის 12 სექტემბერს 2 საათზე ტარდება წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა