2015-08-31

მობილობით გადმომსვლელ სტუდენტთა შიდა გამოცდების (სპორტული ტურის) შედეგები

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მობილობით  გადმომსვლელ სტუდენტთა  შიდა გამოცდების    (სპორტული  ტურის)  შედეგები