2017-04-19

ცხადდება არჩევნები აკადემიური საბჭოს 2 წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე

ცხადდება არჩევნები აკადემიური საბჭოს 2 წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე