2017-05-08

ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორები საერთაშორისო კონფერენციაზე

რუსეთის სპორტის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებულში დაიბეჭდა საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტის პროფესორის კარლო მოისწრაფიშვილისა და ასოცირებული პროფესორის ალექსანდრე ეგოიანის ნაშრომი (გვ. 100-106)