2017-05-18

აკრედიტაციის ექსპერტთა კონკურსი

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირი - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის მიზნით 

 

 

დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ბმული