2017-07-10

ცხადდება 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტთა მობილობა

ცხადდება 2017-2018  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტთა მობილობა შემდეგ პროგრამებზე:


სამაგისტრო:

სპორტის მენეჯმენტი

ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

 

____________

 

საბაკალავრო:

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)

ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

 


დამატები ინფორმაციისთვის იხილეთ http://eqe.gov.ge/geo/news/show/53/1645